Ukraina är redo att släppa fallet mot Gazprom om ersättning garanteras

0
8

KIEV, 9 januari. /TASS/. Naftogaz i Ukraina är redo att dra tillbaka en stämningsansökan mot Gazprom från Stockholm Arbitration i transitering av gas taxa omprövning fallet om den ryska sidan ger garantier för kompensation nya långsiktiga transit kontrakt, verkställande av Naftogaz Andrei Kobolev sade på onsdagen i en intervju med Ukrainas Kanal 5.

“Vi berätta för våra ryska kollegor: om du bygger och vill att transport – ge ersättning. Om du vill transportera och redo att underteckna ett långsiktigt avtal enligt Eu: s regler, med garantier för att du kommer att betala pengar till oss, vi är redo att överge rättegången,” Kobolev sagt. Omprövning eller ändring av föremålet för påståendet är bland andra alternativ, konstaterade han.

“Vi är redo för allt. Vi kommunicerade detta budskap till Eu-Kommissionen och vi hördes. Vi är redo att sätta denna fråga, om aktieägaren till bolaget ställer sig bakom det för oss till förhandlingsbordet med Gazprom. Målet är enkelt – att hålla transit över Ukrainas territorium,” Kobolev sagt.

Februari 28, 2018, Stockholm Arbitration court meddelats ett beslut om hur tvisten mellan Gazprom och Naftogaz om avtal om transitering av gas via Ukraina.

Den 29 Mars 2018, Gazprom utmanade dom av Stockholms Skiljeförfarande i Svea Län hovrätten och krävde sin partiell återföring med hänvisning till allvarliga processuella kränkningar. Den Maj 28, 2018, Gazprom lämnat in ett överklagande till domstolen att helt omkullkasta skiljedom.

I slutet av Maj, Gazprom var informerade om att Naftogaz i Ukraina att vidta åtgärder i Schweiz för att verkställa beslut av Stockholms Skiljedom i tvisten om transitering av gas kontrakt.

Den juni 7, Gazprom in ett överklagande till den Schweiziska domstolen göra en framställning till den Schweiziska domstolen, som syftar till att förse den med full tillgång till fall material och efterföljande överklaga åtgärder av förrättningsmännen. Ett liknande uttalande är planerat att skickas till den holländska domstolen.

Den 5 juni, Naftogaz i Ukraina sa att den nederländska domstolen hade fastställt sin ansökan om beslag av Gazprom-aktier i dess holländska dotterbolag och skulder i dotterbolagen. Enligt Naftogaz, framställningar in för att säkra sin rätt att få från Gazprom $2,6 miljarder kronor enligt beslut av Stockholms Skiljeförfarande, som antogs i februari 2018.

Gazprom och Naftogaz i Ukraina hamnat i en rättstvist över gas och transitering kontrakt med skiljedomsinstitut av Stockholms handelskammare tillbaka 2014. Gazprom är mer krävande än $37 miljarder från den ukrainska bolaget för gas under den take-or-pay-klausul för 2012-2016, för betalning av gas som levereras i Maj-juni 2014 och gas skulder.

De två avtal som undertecknades 2009 av Gazprom och Naftogaz om gasleveranserna till Ukraina och transitering av gas genom landet för att Europa kommer att löpa ut i början av 2019.